Hvorfor CAS2?

Til sist er det hver profesjonsutøver som må vite hva som er grunnen til at en velger den ene eller den andre testen når en skal utrede barn og unges behov for spesialundervisning.

 

Vi har pekt på noen grunner til å bruke CAS2 – og vi ønsker oss en faglig debatt omkring dette. Men til sist er det opp til deg hvilke redskaper du mener er best for å finne hva som er barnet eller ungdommens behov, og hva som kan gjøres for at opplæringen skal støtte den enkeltes læring og livsmestring.