Simultan – det store bildet – oversikten

Simultan – det store bildet – oversikten. Bildene over gir ikke hele “the big picture ” når det gjelder jul – men vi har fått med noe.

Simultan – visuelt, tenker vi lett. Men det vi tar inn med alle sansene setter i gang simultan prosess i hjernen vår. Vi sammenligner, klassifiserere, lager systemer. Det betyr at bildet til høyre over viser simultan prosess like mye som bildet til venstre.

Og så var det julemusikken – i dag med Odd Nordstoga sin versjon av “Detr lyser i stille grender”.  LINK