Hvorfor CAS2?

Fordi vi trenger informasjon om PASS for å kunne “spisse” tiltak.

Jaqueline Iseman undersøkte i doktorgradsarbeidet sitt hvordan tiltak retta mot planleggingsprosess hadde effekt på matematikkprestasjoner hos barn som hadde vansker med planlegging, men ikke hos barn som hadde vansker med oppmerksomhet, simultan eller sukesssiv prosessering.

Dette er vist i grafen på det første bildet. Videre viser vi bilder som analyserer relaterte begreper/ tilnærminger, der det også kan være mye å hente når det gjelder tiltak retta mot planlegging.
Alle bildene er henta fra en av Naglieris presentasjoner som gjelder executive funskjoner.

Planlegging, eksekutivfunksjoner og mindset er begreper som overlapper hverandre. Under disse kategoriene finnes mange gode opplegg for å bevisstgjøre elever på hvordan de kan jobbe for å bli klar over hvordan de tenker, og hovrdan de kan utnytte dette når de skal lære. “Think smart” sier de i USA. Vi sier det ikke akkurat slik på norsk, men vi har kanskje noe å hente likevel.

Dette blir det fokus på når Kryza og Naglieri skal ha seminar for PP-rådgivere 15. mars og for PP-rådgivere og lærere 16, mars 2018.
Interessert?