Hva er dybdelæring? Hvordan støtter vi dybdelæring? Hva er det barna trenger å lære for å oppnå dybdelæring? Hvilke metoder bidrar best til dybdelæring?

Dybdelæring blir ofte definert som overføring eller transfer. Dybdelæring gir kunnskap som kan overføres, og brukes i alle nye situasjoner der det er relevant. Hvordan får vi det til å skje?

Når barn skal lære fungerer ofte erfaring bedre enn forklaring. Det betyr at vi må legge til rette for erfaringer som gir kunnskapen barna trenger på ulike områder.

Kurs Begrepslæring – dybdelæring

Kurs i Oslo 13.-14. november 2017, Vossakurs 9.-10. april 2018
Begrepslæring er dybdelæring. Nyborgs BU-modell viser hvordan vi kan gi barna erfaringene de trenger for å lære begreper. På dette  kurset lærer du å bruke Nyborgs BU-modell.

Kurs Dybdelæring og matematikk

Dybdelæring og matematikk. Titallsystemet og regneartene.  Kurs i Bergen 15. februar.

Dybdelæring og matematikk. Fra hele tall til desimaltall. Kurs i Bergen 16. februar.

Dybdelæring og matematikk. Fra hele tall til desimaltall. Kurs i Bergen 16. februar.

Matematikken er full av begreper og ferdigheter som kan overføres. Det er viktig å sikre slik overføring, og da er valg av metode helt avgjørende for at barnas læring skal gi dybdelæring.