Grunnlaget desimalsett – å bygge antall med enere og tiere. 

Når barn blander sammen tallene 51 og 15, så er det en god ide å la dem erfare forskjellen mellom antallet femten og antallet femtien. La dem jobbe med enere og tiere, utforske antall og knytte antallene til tallord og tall.