Grunnlaget desimalsett – å bygge antall med hundrere

Å bygge antall med hundrere gir ny mening til tresifra tall – tall med hundrere. Det er nå vi kan gi innhold og dybde til tresifra tall, og betydningen av sifferets plass i tallet. Slik kan barna få like god forståelse av antall mellom 100 og 1000 som de har for antall opp til hundre. Det kommer særlig til nytte for barn som har vansker med lange rekker av handlinger: “først gjør vi slik og så gjør vi sånn”. Erfaring med å bygge hundrere sikrer forankring i forståelse når matematikk-oppgavene krever arbeid med tresifra tall.