Grunnlaget desimalsett – å bygge antall med tusener

Å bygge antall med tusener gir basis for lære begrep om antallet tusen, og for å forstå “tusenplass” i et tall som har fire eller flere siffer. Jo flere siffer, jo viktigere å ha gode begreper å forankre forståelsen i. Uten forståelse blir det mye å huske og mye å holde styr på. Med forståelse er det mulig å “rekonstruere” og utlede hva en må gjøre for å finne løsninger. 

Barn og unge har ulike kombinasjoner av måter å bruke hodet på, slik du kan lese om på sidene som gjelder PASS-prosessene. Rikelig erfaring med å bygge antall med tusener gjør barn som har vansker med en eller flere PASS-prosesser mindre sårbare for å miste grepet når de skal arbeide med så store tall som dette. 

Ola vet ikke hva som er tusenplass.

Ola vet ikke hva tusenplass er. Hver gang det blir tall som er mer enn tusen, så går det i tullball med regnestykkene. Det er skikkelig flaut, for nå har han nettopp begynt i syvende klasse. Matematikk er pyton! Når han får regne i hodet går det greit, men det er det  ingen som legger merke tilt. Det som teller er å gjøre det riktig og få rett svar.

 

Ola vet ikke hva tusenplass er. Kanskje vet han ikke hva en tusener er, heller. Kanskje har han ikke fått lære hvordan enere, tiere hundrere og tusenere er like i at de er enheter. Eller at enhetene i titallsystemet er like i at sifferet som viser antallet av dem har sin faste plass i tallet. Eller at hver gang antallet av en enhet (enere, tiere, hundrere..) blir større enn ni, så lager de en ny enhet. Ola hadde hatt bruk for å utforske og gjøre erfaringer med dette fra han begynte med matematikk i første klasse, eller kanskje til og med i barnehagen. Det har han aldri fått sjansen til.

Det er ikke for sent om han er kommet i syvende, men da må vi virkelig hive oss rundt og sørge for at han får lære alle disse begrepene. Enere og tiere har han lært om, og han har hørt mye om hundrere også, men da var det liksom slutt med å holde på med konkret materiale. Så han kjenner seg ikke helt trygg på det med hundrerplass heller, men det må ingen få vite.

Ola må få lære begrep om alle disse enhetene, om symboler, om plass, slik at han kan forstå at sifferets plass er symbol for enhet. Mer abstrakt blir det nesten ikke, og du skal ha rimelig lett for å analysere og overføre om alt dette skal falle på plass av seg selv. Mange Ola’er og Kari’er støtter seg til å huske hva de skal gjøre for å få rett svar. Vår Ola lykkes ikke med det, derfor blir han avhengig av at vi som er pedagoger  legger til rette for at han får lære det han trenger for å forstå.