Om oss

Pedverket Kompetanse Uttrågt. 12  5700 VOSS Telefon 56521820 (0800-1530)   mobil 91184610      e-post: post@pedverket.no web:  www.pedverket.no Fagpersonar: Morten A Hem, dagleg leiar  morten.hem@pedverket.no  tlf.: 9118610 Gunvor Sønnesyn, seniorrådgjevar...

Pedagogisk -psykologisk familietjeneste

Pedagogisk- Psykologisk Familiepraksis-PPF Pedverket Kompetanse er eit kompetansesenter for familie, skule og PP-tenesta og har i fleire år arbeid med systematisk begrepsdanning hos born. Dei siste åra har vi og ei vidareutdanning for PP-rådgjevarar, og utvikla test...

Dynamisk kartlegging

Dynamisk kartlegging Dynamisk kartlegging av læreforutsetninger er et svært aktuelt tema innen internasjonal skolepsykologi og pedagogikk. I dynamisk kartlegging tar en ikke bare utgangspunkt i hva eleven presterer på et gitt tidspunkt; en forsøker heller å avdekke...