Pedverket Kompetanse
Uttrågt. 12 

5700 VOSS

Telefon 56521820 (0800-1530)   mobil 91184610      e-post: post@pedverket.no
web:  www.pedverket.no

Fagpersonar:
Morten A Hem, dagleg leiar  morten.hem@pedverket.no  tlf.: 9118610
Gunvor Sønnesyn, seniorrådgjevar  gunvor.sonnesyn@pedverket.no tlf. 92291227

Pedverket Kompetanse arbeider med fem hovedområder:

  • Kompetansesenter for PPT
  • Videreutdanning for PP-rådgivere
  • Kurs i kartlegging og kognitiv utvikling gjennom systematisk begrepsundervisning
  • Utredning og spesialpedagogisk arbeid for PPT, skoler og familier.
  • Test og læremiddelforlag

Kompetansesenter for PPT
Pedverket har knyttet til seg medarbeidere som har lang erfaring på alle nivåer i PP-tjenesten. Vi vil bidra til å stadig øke kvaliteten,  og styrke rettssikkerheten til foreldre og kommuner i forhold til de oppgaver PPT er pålagt gjennom lov og tradisjon.
Den offentlige forvaltning og kommunenes ansvar for støtte og hjelpetjenester i forhold til barnehage og skolebarn er stadig i endring og gir stadig nye utfordringer til de ansatte både på individ og systemnivå.
Pedverket Kompetanse samarbeider med høgskoler og det statlige spesial-pedagogiske støttesystem om kurs og utdanning som er spesielt tilrettelagt for PP-rådgivere.Vi har kontakt med PP-rådgivere i hele landet og støtter dem i tolkning og forståelse av resultatene av kartleggingsarbeidet som de har gjort
Pedverket Kompetanse er eit ressurs- og kompetansesenter for heim, skule og PPT. Pedverket utviklar og produserer kartleggingsverktøy, læremiddel og driv kursverksemd.


Pedverket Kompetanse har knytt til seg fagpersonar som kan hjelpe til med sakkunnig rettsvurdering, pedagogisk planarbeid i kommunane (begynnaropplæring), fagdagar for PPT, sakkunnig utgreiing og anna.

Pro-ed testforlag for Pedagogisk-psykologiske tester selger alle sine tester gjennom Pedverket Kompetanse.