Kvifor CAS2?

Fordi CAS2/ PASS hjelper oss å forstå samanhengar mellom ADHD og matematikkvansker, og korleis tiltak kan utnytte/ kompensere for planleggingsfunksjonar hjå eleven.

Vi veit óg at planlegging mellom anna inneber å styre merksemda på ein bevisstgjort måte – det vil seie med å setje ord på dei detaljane ein fokuserer på. Det er nett slike prosessar som krevst for å løyse oppgåvene til høgre.
Last ned på bokmål eller nynorsk om du vil bruke dei.