CAS2 Ratingskala – suksessiv prosess

Dei siste tre dagane har vi presentert PASS-prosessane slik dei er konkretisert i CAS2 Ratingskala. I dag ser vi på spørsmåla som er laga for å kartlegge suksessiv prosess.
Kanskje du ikkje har høyrt så mykje om suksessiv prosess før? Spiss øyrene. for suksessiv prosess er avgjerande når ein person skal lære ei ny ferdigheit, som å lære å lese, eller å lære ein ny rekneart, spele eit instrument, køyre bil… Når du har lese spørsmåla er du alt blitt klokare, og du ser at dette er ikkje så nytt for deg likevel.

Flere studier viser sammenheng mellom fonologiske vansker og suksessive vansker hos personer som har lesevansker (se referanser). Å lære antallskombinasjoner som i addisjonskombinasjoner eller gangetabell er spesielt krevende for den som har vansker med suksessiv prosess. Å sikre god forståelse er en måte å møte slike vansker på. En annen er å “klustre”. Det er mange måter å dele ord opp i enheter på, og det å automatisere sammensatte grafemer (phonics) har vist seg mer effektivt enn å jobbe med stavelser. 

Det er lett å oppdage det suksessive med språket. Ord kommer etter hverandre, og gir mening sammen. Språklyder kommer etter hverandre på bestemte måter og former ord. Det er kjent at barn som uttaler stavelser i ord i feil rekkefølge – ut over 2-3-års-alderen – har økt risiko for lese- og skrivevansker. Det kan fort ha en suksessiv vanske som årsak.

Suksessiv prosess er nyttig for oss i mange andre sammenhenger også:

 

…når det vi skal lære innebærer rekkefølge av bevegelse – for eksempel som med strikking.

…når vi skal stille oss på rekke. Hvem har plass først? Andreplass?

Når vi kjører gjennom et landskap, vi har kjørt gjennom før, så kan vi oppleve følelsen av at “nå kommer vi snart til…” og så viser det seg å stemme.

Når vi spiller et instrument er det “dobbelt” suksesivt. Det å plassere fingrene på stadig nye måte skal stemme med rekken av lyder vi vil ha fram. 

Hvis du har mistanke om at eleven har ekstra vansker med suksessiv prosess, så kan være nyttig å jobbe med å bevisstgjøre begrepet plass i rekken. Det kan du gjøre med arbeidsarket under. “Plass i rekken” høres kanskje litt voldsomt ut, men bruk det likevel, for det bidrar til bevisstgjøring. Bruk oppgavene under, og still spørsmål om likhet og ulikhet/ forskjell mellom de som har plass først i rekken på bildene på samme rad – eller spør om hva de som har blå farge er like i. I det siste tilfelle får du tilbake om plass i rekken #er noe” for barnet eller ungdommen.

Arbeidsarket kan lastes ned.