CAS2 Ratingskala – oppmerksomhet

CAS2 Ratingskala er kartlegging av PASS-prosessene på “lavterskel”-nivå. Ratingskalaen er normbasert, foreløpig brukes amerikanske normer. Lærer/spesialpedagog i barnehage og skole kan bli sertifisert for å bruke dette verktøyet. To-dagers kurs inngår i sertifiseringen.
CAS2 Ratingskala har 10 spørsmål som gjelder barnets atferd relatert til hver av prosessene. Når vi tar disse spørsmålene i bruk får vi nye måter  å se hvert barn på, Det vi ser gir samtidig dybde til vår forståelse av PASS-teorien om hjernens funksjoner, og til hver av PASS-prosessene.

I dag gjelder det A’en i PASS – som på norsk egentlig skulle vært en O for oppmerksomhet. Oppmerksomheten sørger for at vi legger merke til… – hvert minutt og sekund vi er våkne. Vi har fokus på det vi holder på med – noe vi er interessert i – det som skjer på skjermen – vi legger merke til gode lukter når noen baker, den skarpe lyden av en ambulanse, lyset fra en blitzlampe – eller hav som helst annet. Noen ganger er det andre som styrer oppmerksomheten vår med et “se her…” eller et “..hør godt etter nå:…”  eller ved å gi oss oppgaver vi skal løse. Når vi holder på med noe krevende er det ofte lett å bli forstyrret av andre ting, eller vi engasjerer oss i den grad at det er vanskelig å “nå inn” for den som måtte prøve.  Luria sier at oppmerksomheten er den primære, den første prosessen i hjernen vår. Den setter i gang de andre prosessene, så og si. Det betyr at alt vi holder på med i livet vårt egentlig er ganske avhengig av at oppmerksomheten fungerer.

Se hvilke spørsmål Naglieri, Das og Goldstein har lagt inn i den delen som gjelder oppmerksomhet i CAS2 Ratingskala, og legg merke til hva det går i. 

Ofte vil vi voksne at barn skal dele vårt fokus, og “følge med”. Slik må det noen ganger være, men vi aldri glemme at å felles fokus også kan bety at vi deler barnets fokus og følger hans eller hennes pekefinger for å se hva de har oppmerksomheten på. Barnets språkutvikling støttes når vi er der med et ord som setter navn på; det bygges relasjoner, og barnet kjenner seg verdsatt og trygt. 

Når det er lett å følge barnets oppmerksomhet…

Konsentrert! Fokusert! 

Se her! Jeg fant den! 

Tydelig fokus.

Kanskje du har tid til å la oppmerksomheten bli fanget av nydelig musikk for en liten stund? Klikk på bildet og nyt Oslo Hit Ensemble under ledelse av Mari Tesdal Hinze. Husk å legge merke til om du har lyden på…