PASS-prosessene i barnehage-aktivitet
med eventyret om bukkene Bruse

PASS-prosessene ligger til grunn for all mental aktivitet hos oss mennesker. De utgjør en ressurs, og når de brukes, så utvikler de seg og fungerer enda bedre.

På dissse bildene lager barna i Nygård barnehage, Lyngdal, figurer og kulisser til eventyret om de tre bukkene Bruse. Vi ser at de er ivrige og har det kjekt, Denne situasjonen kan illustrere hvordan PASS-prosessene  – planlegging-oppmerksomhet/attention-simultan-suksessiv – hos barna stimuleres i en aktivitet som dette. Former – farger – likheter og forskjeller stimulerer simultan prosess. Her er mye å legge merke til, og når det blir “satt ord på” støttes både oppmerksomhet og de elementene i planleggingsprosessene som gjelder metakognisjon – å ha bevissthet om. Å leke eventyret integrerer simultan og suksessiv prosess – hver del av fortellingen blir en helget i seg selv, og når de settes sammen i rekkefølge hjelper disse helhetene til å huske rekkefølgen  i eventyret.

PASS-prosessene er i aktivitet så lenge vi er våkne. Vi klarer aldri å identifisere dem fullt ut, men det kan være nyttig å leite etter dem i hverdagsaktiviteter både i barnehagen, skolen og på andre arenaer. Når vi møter barn som har vansker med den ene eller den andre prosessen, så er det nyttig både å kunne kjenne igjen en slik vanske, å vite noe om hve som da er vanskelig for barnet, og hvordan den aktuelle prosessen kan støttes.