PASS – planning-attention-simultaneous-successive i sandkassa.

Når barna leker sammen i sandkassa må de
Planlegge hva de skal leke og finne “sitt” område
– Ha oppmerksomhet på sanden, på de andre og det de andre gjør, og på sin egen aktivitet
– Ha overblikket over hele leken, og sin egen aktivitet som del av den (simultan)
– Utvikle leken suksessivt, og dra “linjen” fra situasjon til situasjon

Når du observerer barn som leker i sandkassa kan du kjenne igjen styrke og vanske i de fire PASS-prosessene.

Styrke i planlegging ser du hos barn som lett tar styringen og organiserer leken. De finner kjapt ut hvor de vil ha sitt område, de er oppfinnsomme og finner løsninger når det oppstår konflikt. De snakker med seg selv eller med de andre som er med for å utvikle leken, og har høy bevissthet på ulike roller. De kan holde ut, og leke videre senere om de blir avbrutt.

Vanske med planleggingsprosesser kan en se når barna ikke mestrer å organisere leken sin, ikke kommer i gang, eller ikke klarer å omstille seg om det skjer noe uventa.

Den som har vansker med det suksessive får ikke like lett til å lage handlingsrekker i leken sin, og de kan være motorisk klossete. For den som har en styrke i det suksessive kan det være omvendt. Disse barna kan også være de som kan gjengi gårsdagens lek, steg for steg.

Barna som har styrke i simultan prosess får lett oversikten, og leser ofte lett den sosiale situasjonen – på sitt nivå. De beveger seg lett mellom lek og virkelighet, og bruker det de har til å leke med. De som har vansker i simultan prosessvil lett falle utenfor i lek, og leker ofte lite. De skjønner ikke så lett rollene i rolleleken, og de forstår ofte ikke helt hva som skjer etter som leken utvikler seg.

 

Les mer om PASS