PASS – planning-attention-simultaneous-successive for å lære å sykle.

Når barn skal lære å sykle, bruker de PASS

– vilje til å lære det, nok til å legge innsats i å få det til krever noe av planleggingsprosessene
– oppmerksomhet på å holde i styret, trø og holde balansen er krevende for oppmerksomhetsprosessene
– å ha “det store bildet av situasjonen”, slik at hjulene går mest mulig rett framover, og en ikke kolliderer med noe krever simultan prosess
– å trø opp og ned er suksessivt, og det krever øving å automatisere slik at en kan sykle uten å tenke på hva en gjør.

Å lære å sykle er en ferdighet. Paul M. Fitts (1964) forska på ferdighetslæring , og var blant dem som identifserte tre  faser i denne typen læring, slik Magne Nyborg også beskrev det i sin læringspsykologi (1985):

  1. Å lære om ferdigheten – ved å observere andre og legge merke til hvordan de gjør det (kognisjonsfasen)
  2. Å prøve selv,  feile og justere slik at en får det bedre til (imitasjonsfase)
  3. Å gjøre det igjen og igjen – øve til ferdigheten er automatisert (automasjonsfasen)

En ser disse fasene ganske godt i  filmsnutten du kan se her, og hver av fasene krever litt ulikt av PASS-prosessene.

I den første fasen spiller oppmerksomhet en viktig rolle. Når en observerer den som kan, er det viktig å legge merke til detaljene som er relevante, og se bort fra de som ikke er det. Simultan prosess bidrar også her til å oppfatte helheter og sette ting i sammenheng.

I imitasjonsfasen, når en skal prøve på egen hånd, så er det godt å få litt støtte for den som har vansker med planlegging. Den som har en styrke i planlegging setter i gang, prøver og feiler uten å gi opp, og finner nye måter å gjøre ting på når den gamle ikke virket. Når du er sterk på planlegging er det lett å justere seg om noe blir feil, og du mister ikke motet så lett.

I øvingsfasen er suksessiv prosess avgjørende. Det skal mange gjentakelser til for å automatisere, slik at både det en skal gjøre og rekkefølgen av bevegelser “går av seg selv”.

 

Les mer om PASS