Formbegreper

Tenk på noe som er konkret, men som ikke har en form. Neida, det er ikke en gåte. Kanskje er det mulig å komme på noe, men det aller meste av det som omgir oss i verden har en form, eller det er satt sammen av deler som har ulike former. Det betyr at hjernen vår veldig ofte  aktiverer formbegreper i kodingsarbeidet sitt. Joaquin Fuster er en av dem som har sagt noe om betydningen av kunnskap som  blir hyppig aktivert (Fuster, 2003, 2015). Når vi lærer barna grunnleggende begreper og begrepssystemer som formbegrepene (se under), så får de en beredskap for prosessering som stadig aktiveres og bidrar til læring. Slike begreper er morsomme å jobbe med, fordi det er så lett å finne ting som kan brukes, og skape aktivitet og glede i læringsarbeidet.