PLANNING-ATTENTION-SIMULTANEOUS-SUCCESSIVE PLANLEGGING-OPPMERKSOMHET-SIMULTAN-SUKSESSIV

Fundi lærer om PASS

Fundi vil lære om hjernen, og det får vi også være med på i de små filmklippene det er link til på bildene under.

Frederic Pérez-Alvarez, spansk nevromedisiner som arbeider på områdene psykiatri, pediatri og nevrologi, har ønsket å gjøre det begripelig for barn hvordan hjernen fungerer. Til det har han brukt PASS-teorien, som gjelder grunnleggende funksjoner i hjernen, og presenterer det på en måte som er relevant og forståelig. Dette er prosesser som barna kan kjenne igjen, og de kan gjøre seg nytte av denne kunnskapen for å forstå seg selv og sin egen måte å være og lære på.

Pérez-Alvarez sammenligner hjernen med et bord som står på fire bein. Akkurat som bordet trenger fire bein for å stå støtt, så har hjernen vår fire typer av prosesser som sørger for all vår mentale aktivitet.

Trykk på bildene, se på videosnuttene, og lær mer om PASS du også.

Fundi og lommelykta
Oppmerksomhet –
legg merke til

 

Fundi og TV’en
Simultan prosess –
det store overblikket

Fundi og papegøyen
Suksessiv prosess –
det ene etter det andre

Fundi og dirigenten
Planlegging –
“sjefen over alle sjefer”