… Eller når “plussing” er lett, men “minusing” er vanskelig. 

Subtraksjon med flersifra tall.

Å regne med enere og tiere (og gjerne hundrere og tusener) til addisjon og subtraksjon uten tierovergang er enkelt for de fleste.  Verre blir det noen ganger når vi har færre enere enn vi skal ta vekk, hvordan ble det da? La barna gjøre det “på ekte”, det skaper behov for språk, og det gir et rikere erfaringsgrunnlag for barnas læring.

 

Teksten i de hvite boksene er ment som forklaring for den voksne.

Når vi kommer til hundrere og tusener, så gjelder de samme prinsippene. La gjerne barna utforske dette. I det følgende viser vi hvordan arbeid med konkreter kan kobles sammen med måter å notere utregning på. Det finnes flere ulike måter å notere på – og da blir gjerne også rekkefølge på handlingene en annen.

Teksten i de hvite boksene er ment for den voksne.

Bildene er med for å gi ideer om hvordan base-10-materiell kan brukes. La barna eksperimentere, og gjøre dette på sin måte.

Når base-10-materiell er til stede i klasserommet, så blir det naturlig å bruke for elever som har trenger det. Om de blir avhengig av “konkreter”?  Så langt har vi aldri møtt barn som fortsetter med å telle opp med konkreter når de har tilegnet seg kunnskapen de trenger for å regne «i hodet» – automatisert. Bruker de fingrene? Det kan ofte riktig svar. Base-10-materiell, bidrar også til å skape forståelse både for titallsystemet og regneartene. Slikt materiell finnes på de fleste skoler. Gjør det tilgjengelig for elevene.

Har dere ikke base-10-materiell i alle klasserom? Sjekk ut Grunnlaget desimalsett og gjerne tilsvarende fra andre forlag.