Begrep om forandring

Denne sida er på nynorsk, og biletet her gjeld mønster knytt til antal og matematikk.  Her kjem fleire bilete, både med mønster på stoff, mønster i korleis ord forandrar seg (ord-bøying) etc.