Hvorfor CAS2?

Fordi PASS-profilene gir spesifikk informasjon som kan relateres til spesifikke lærevansker og ADHD. Det er i samsvar med nyere psykometrisk forskning å vektlegge indekser i stedet for deltestprofiler, og CAS2 har høy kriterievaliditet knyttet til PASS.

Av diagrammet over ser vi at PASS-profilene som CAS2-resultatene for de ulike gruppene viser er spesifikke for ADHD og spesifikke lærevansker. For de andre testene er dette mer diffust. Tidligere har det vært tradisjon for å bruke mønster i deltestprofiler for å  identifisere ulike vanskegrupper.  Dette advares det mot i dag i det internasjonale testmiljøet, av grunner som har med reliabilitet og validitet å gjøre. Canivez er en av de som sier noe om dette.
(Canivez, G. L. (2013). Psychometric versus actuarial interpretation of intelligence and related aptitude batteries. In D. H. Saklofske, C. R. Reynolds, & V. L. Schwean (Eds.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of child psychological assessment (pp. 84-112). New York: Oxford University Press.)

Eksempel på oppgaver som er nyttige både for den som har vansker med suksessiv prosess og den som har vansker med planlegging:

Arket til venstre har oppgaver for å kode likheter og ulikheter. Elever som har vanske med suksessiv prosess vil ha nytte av å kunne fokusere på plass i rekken.Det å oppdage at de som har plass først i rekken (når rekken har retning fra venstre mot høyre) har noen likheter, vil bidra til en bevissthet som kan bidra til å “overstyre” suksessive prosesser – som nettopp gjelder rekkefølge. Lag gjerne slike oppgaver som fokuserer på andreplass i rekken, tredjeplass osv.
Elever som har vansker med planlegging vil også ha utbytte av denne typen oppgaver, men da på grunn av at de tvinges til å styre oppmerksomheten på en bevisstgjort måte.

Last ned pdf på bokmål eller nynorsk.

Last ned mal for å lage slike oppgaver.