Noen ganger ser vi at barn som har bodd lenge i Norge ikke mestrer norsk språk så godt som vi forventer. I noen slike tilfeller gjør vi lurt i å lytte til Vygotskys beskrivelse av hvordan ordenes funksjon endrer seg i en læringsprosess (Tenkning og språk). Første gang vi hører et ord knyttet til noe har det en navngivende funksjon; det fungerer som navn på en ting, egenskap, relasjon eller noe annet i den aktuelle situasjonen. Først når ordet har forekommet i en rekke situasjoner, får ordet en generell symbolfunksjon. Vi vet ikke alltid hvor de flerkulturelle/ flerspråklige barna er i et slikt læringsforløp. Da er det en god ide å sørge for at ordet følger noe konkret, tilpasset barnets alder. BU-modellen (Nyborgs modell for begrepslæring/ begrepsunderrvisning) har hele tiden utgangspunkt i noe konkret, og har vist seg å være nyttig for barn som skal lære norsk språk. For eldre barn kan oppgaver som finnes bak andre CAS2-luker bidra til bevissthet som er viktig når de skal bli gode språkbrukere.