Mens noen hjelper oss med problemer i nettbutikken får vi ikke lagt til nye luker i PASS-kalenderen.Det beklager vi, og  lover at de kommer etter hvert!