PASS gjør det mulig å identifisere hvordan ulike prosesser påvirker læring.

PASS-prosessene har hver sin spesifikke oppgave i all mental aktivitet. Grafen under viser forskjeller mellom ulike PASS-skårer og ulike skårer som gjelder skoleferdigheter for Jeremy. Legg merke til skårer som ligger i samme områder. Det kan avsløre mulige sammenhenger. Her trenger vi mer forskning, men det er både empirisk og logisk sammenheng mellom simultan prosess og forståelse, klassifikasjon, begreper. 

Å lett oppdage likheter og ulikheter har med simultan prosess og forståelse å gjøre.

I oppgavene til venstre kan en oppdage en rekke likheter og ulikheter. Farge, plassering og ordets mening er eksempler på slikt som kan være ulikt. Hva er likt og ulikt når ord rimer? Hva ordene hund og hamster like i? Noen av ordene som er valgt har mening som ligner hverandre, men hvordan er de forskjellige?  Den siste oppgaven er ikke ferdig, der er det eleven som skal skrive et ord, og selv bestemme hva som skal være likt og hva som skal være ulikt sammenlignet med ordet til venstre.

Lag gjerne oppgaver der du bruker ord som er relevant for det dere holder på med, eller last ned pdf med disse oppgavene på bokmål eller nynorsk.