Hvorfor CAS2? 

 

Fordi CAS2 hjelper oss å oppdage typiske mønster i kognitive prosesser hos barn som har ADHD.

Canivez & Gaboury (2013): Construct validity and ADHD

Taddei et al (2011) Evaluation of children with ADHD…

Den som har ADHD har ofte vansker med å styre oppmerksomheten. Oppgaver som innebærer å oppdage og sette ord på likheter og forskjeller bidrar til en analytisk kodingsprosess som nettopp innebærer å styre oppmerksomheten. Bruk ideene, og tilpass oppgavene for personen det gjelder og det som er aktuelt av innhold på et hvert tidspunkt.
Analytisk koding bidrar til fleksibel tenkning og til overføring. 

pdf til “print og bruk”