Hvorfor CAS2?

 

Fordi CAS2 bygger på teori om nevrokognitive evner. Artikkelen som kan åpnes her gir en oversikt over ulike tester. Den er fra 2000, og det som antydes her om CAS/ CAS2 sin utbredelse har vist seg å være rett: PASS teorien er en av fire evneteorier som nevnes i Flanagan og Harrison (2nd edition 2003 og 3rd edition 2012) Contemporary Intelligence testing. CAS-testen er også ett blant en rekke større testbatteri som presenteres, og testen publiseres i stadig flere land.
https://pedverket.no/wp-content/uploads/2017/12/overview_of_intelligence_testing.pdf