Hvorfor CAS2?

Fordi vi trenger kunnskap om PASS-prosessene.
Bildene under gjelder planleggingsprosesser.

Et viktig tiltak etter kartlegging med CAS2 er å snakke med eleven om PASS-profilen som viste seg i resultatet, og knytte det til hverdags- og skoleaktiviteter som han eller hun kan kjenne igjen. På bildene her presenteres tiltak for planleggingsprosesser. Vi ser for oss elever som ikke vil ha utbytte av dette, men for mange er det å ha bevissthet om planleggingsprosesser en god støtte for læring og livsmestring.