Tiltak for å støtte språkutviklingen når barnet har en PASS-vanske

Bak luke 15 og 16 har vi sett på hvordan vi kan finne ut mer om 3-5-åringens suksessive og simultane prosesser. I dag ser vi hvordan vi kan ta dette videre til praksis, og helst til aktiviteter som gjelder alle barna. Slik kan vi forebygge språkvansker og samtidig støtte simultan og suksessiv prosess. Det kan ha betydning også for utviklingen deres mer generelt.