Hvorfor CAS2?

Fordi den hjelper oss til å forstå relasjoner mellom PASS-prosesser og matematikk. Når vi vet at eleven har  en vanske med en eller flere PASS-prosesser kan vi også vite noe om hva som vil være en utfordring når han eller hun skal lære matematikk.

Kroesbergen, E. H. et al (2010). PASS Processes and Early Mathematics Skills in Dutch and Italian Kindergarteners. Journal of Psychoeducational Assessment Vol 28 Issue 6, 2010. ABSTRACT

 

 

I bildet til høyre er det en oppgave der en må ha oppmerksomhet på antall, form, farge og plass.

Du kan laste ned pdf av oppgaven på bokmål eller nynorsk.