Hvorfor CAS2? 

Fordi CAS2 hjelper oss å oppdage typiske mønster i kognitive prosesser hos barn som har autismespekterdiagnoser

Disse bildene viser hvordan personer med ulike diagnoser som grupper har ulike gjennomsnittlige PASS-profiler. Dette bidrar til å forstå viktige relasjoner mellom kognitive prosesser og ulike typer vansker. Det er også vist ulike profiler for personer med ADHD og autisme på CAS og ASRS (Autism Spectrum Rating Scale).
Finn mer om ASRS og kartlegging av autisme.
Det var det som skjedde med eleven som det enkle spillet over ble laget til. Likheter var “gresk” for ham. Det tok sin tid, men en dag fortalte han spontant om den nye  lua og den nye buksa at de var like. Det var ingen åpenbar likhet å se, men han kunne forklare: “De er like i at de er kjøpt på (butikken) “Alle barna”. Det er ingen spesielt viktig likhet, men for denne gutten åpnet det dører til å forstå, og han lærte mye som gikk langt ut vover det som var forventet.

 

Mer om kartlegging av autisme

http://nebula.wsimg.com/b74c3aef326f4df2062259f75187cc71?AccessKeyId=5BBC44D87B24C07C253A&disposition=0&alloworigin=1

Assessment of Cognitive and Neuropsychological Processes (Naglieri & Goldstein in Learning and Attention Disorders in Adolescence and Adulthood: Assessment and Treatment. ​By Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, and Melissa DeVries (eds). 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. 137-59. Print.