Søker nr:

 

Søknad for opptak til PP-klinisk videreutdanning   Høsten 2016

Skjema kan sendes elektronisk til post@pedverket.no. Rettkjente kopier av vitnemål og attester kan skannes og sendes til samme epost adresse. Fortløpende opptak

 

1. STUDIETILBUD-Voss
  Kurs/studier: Studiepoeng Søknadsfrist:
PP-klinisk videreutdanning-kull 10–PPV-10 30 Fortløpende opptak
2. SØKERENS PERSONALIA
Fødsels- og personnr. (11 siffer): Etternavn:
Fornavn: Mellomnavn:
Adresse:
Postnr.: Poststed:
Bostedskommune

 

Statsborgerskap

 

Tlf. privat

 

Tlf. mobil

 

Tlf. arbeid

 

E-postadresse

 

3. HØGERE UTDANNING (husk rettkjente kopier av attester)
Studium/studiested Studiepoeng Avsluttet år
4. ARBEIDSERFARING (må dokumenteres)
Arbeidsgiver Stilling Fra dato/til dato
     l
5. ANNET (Ved realkompetansesøknad – all utdanning fra videregående skole, motivasjon, beskrivelse/egenvurdering av udokumenterte kvalifikasjoner – bruk eget ark ved for liten plass)
 

 

6. ETTERSENDING Informasjon om hva som skal ettersendes, og når det forventes innsendt. Eventuell ettersending må sendes så snart som mulig, og merkes med ”Ettersending” på konvolutten.
 

 

Vedrørende dokumentasjon: All dokumentasjon må være stemplet, signert og bekreftet rett kopi, ved offentlig kontor eller kopieringsbyrå. Uattesterte kopier tas ikke med i behandlingen av søknaden. Søker er selv ansvarlig for innsending av nødvendig dokumentasjon.

7. UNDERSKRIFT
Sted Dato Underskrift

Søknaden sammen med vedlegg sendes til: post@pedverket.no eller Pedverket Kompetanse, Uttrågata12,   5700 Voss