PP-klinisk spesialisering modul A 10-11. januar 2022. Læring, lærevansker og diagnostiske kategorier i et spesial- pedagogisk perspektiv.

5.800 kr

Denne første modulen i PP-klinisk spesialisering (PPS) gir et nevropsykologisk grunnlag for studiet i PP-klinisk spesialisering.

Beskrivelse

PP-klinisk spesialisering er spesielt rettet mot deg som er ansatt i PPT og møter behov for kompetanse på test/ kartlegging og sakkyndighet.
Spesialiseringen passer også for deg som ønsker å arbeide i PP-tjenesten, har master i pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi, men ikke har klinisk kompetanse.
PP-klinisk spesialisering er innrettet mot en bredde innen arbeidsfeltet, der systemarbeid og individrettet arbeid går hånd i hånd. Fokus er hele tiden på barn i barnehagen og elever i skolen som har spesifikke opplæringsbehov, og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene. Modulene er beskrevet ut fra det europeiske kvalifikasjonsrammeverket; basert på forskning og retta mot praksis.

De syv modulene spesialiseringen består av kan taes i den  rekkefølge du vil, men det kan være lurt å ta denne modulen tidlig i studiet. Derfor har vi lagt den først i den rekka av moduler vi gir tilbud om våren 2022. Det legges til rette for gruppedrøftinger via Zoom eller andre plattformer. Arbeidskravet til denne modulen består i å legge fram for hverandre noe av det som har vært presentert fra faglærere, og prøve det ut i praksis. Du velger selv hva du vil  ta fram.

Du kan ta hver modul, også denne, som en del av PP-klinisk spesialisering eller som et enkeltstående kurs . Du får god innføring i nevropsykologi som er relevant for læring, og som vi kommer tilbake til i arbeid med test, -kartlegging og tiltak i flere av de andre modulene.

I denne modulen presenteres også kategorier og diagnioser som er relevante for elevere lærevansker og læringsutbytte.Vi ser på de tre diagnostiske manualene som brukes for å fastsette diagnoser og måten en kan bruke dette på i PP tjenesten. Videre drøftes begrep inkludering, spesielt med fokus på inkluderende opplæring.

Fagplan for PP-klinisk spesialisering

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “PP-klinisk spesialisering modul A 10-11. januar 2022. Læring, lærevansker og diagnostiske kategorier i et spesial- pedagogisk perspektiv.”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.