CAS2 påbygg. Kursrekke. Påmelding til alle fire kursdagene

8.200 kr

CAS2 påbygg er en kursrekke for CAS2-sertifiserte. De fire kursene kan og  tas uavhengig av hverandre.

Oslo 7.september 2023 :CAS2 påbygg I: CAS2 Reliabilitet, validitet og tolkning av testresultat.
Alle som bruker evnetester bør ha god innsikt i testens reliabilitet og validitet. Dette finnes informasjon om i testens manualer, men noen ganger er det lettere å tilegne seg slik kunnskap ved å høre og drøfte. Denne kursdagen tar for seg CAS2-testens reliabilitet og validitet, og  vi ser også på dokumentasjon for validitet som er kommet til i årene testen har vært i bruk.
Vi vil også bruke tid på tolkning og tiltak. Kurset har med en presentasjon av diskrepans-konsistens-modellen, som er nyttig når en skal vurdere elevens behov for tiltak. Modellen gir sammenligning mellom det aktuelle bildet av PASS-styrke og vanske gitt i testresultatet og elevens vansker og styrker knyttet til  grunnleggende ferdigheter på ulike områder. Konsistens mellom ulike typer av vansker utvider forståelsen av elevens behov. Diskrepans viser hvilke prosesser som kan gi støtte og utnyttes i elevens læring og utvikling. Dette er spesielt viktig informasjon når en elev har behov for intensiv opplæring.

Oslo 8.september 2023 CAS2 påbygg II: CAS2 og matematikkvansker.
At CAS2-resultater ofte gir informasjon som er nyttig for å forstå matematikkvansker hos barn og unge er godt kjent og dokumentert. I dette kurset ser vi på hvordan grunnleggende forståelse og ferdigheter kan relateres til PASS-prosessene, slik at vi kan spisse tiltak på måter som møter elevens behov best mulig.
Oslo 7.november 2023 CAS2 påbygg III: CAS2 og språkvansker/ lese-og skrivevansker.
Alle PASS-prosessene er i aktivitet når barn lærer å snakke og bruke språket, og når de skal lære å lese og skrive. Vi ser på hvordan prosessene spiller ulike roller på ulike stadier i slike læreprosesser, og på tiltak som hjelper personen til å utnytte en styrke og kompensere for en vanske. Dette gjelder fra forebyggende arbeid i ordinær opplæring i barnehage og de første trinn i grunnskolen og til intensiv opplæring for elever som ikke har fått hjelp med slike vansker før på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
Oslo 8.november 2023 CAS2 påbygg IV: CAS2 relatert til ADHD og autismespektertilstander.
Det er godt dokumentert hvordan begge disse typene vansker kan relateres til hver sin av de fire PASS-prosessene. Vi ser på dette, viser til forskning og case-studier og baserer tiltak på forskningsbasert kunnskap om PASS-prosessene.
Kurset tar for seg relasjoner mellom PASS-prosessene og typiske trekk hos personer som har ADHD eller autismespekter-diagnoser. Vi ser på typiske profiler på gruppenivå, og hva det betyr for hverdagen deres. Vi ser også på case, og personens PASS-profil. Den kognitive profilen gjør det mulig å spisse tiltak  som tar hensyn til den enkeltes behov.
Les mer om CAS2 påbygg.

Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Prisen inkluderer kursavgift og handouts på kursrekken.
Kurstid  0900-1500
Påmeldingsfrist: snarest mulig

Kursdag 1: CAS2 Reliabilitet, validitet og tolkning av testresultat. 7.septembe 2023 kl 0900-1500
Kursdag 2: CAS2 og matematikkvansker. 8.september 2023 kl 0900-1500
Kursdag 3: CAS2 og språkvansker/ lese-og skrivevansker. 7.november 2023 kl 0900-1500
Kursdag 4: CAS2 relatert til ADHD og autismespektertilstander.8.november 2023 kl 0900-1500

 

Les mer om CAS2 og PASS-teorien som ligger til grunn. 

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “CAS2 påbygg. Kursrekke. Påmelding til alle fire kursdagene”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *