UTGÅTT CAS test(gamal utgåve) (nynorsk) Cognitive Assessment System

14.000 kr

Pris er oppgitt eksklusiv MVA og  inklusiv frakt. 

Alder 5-0 til 17-11
Test-tid: Fullstendig testbatteri: 70-120 minutt,   Basisbatteri: 40-60 minutt
Administrasjon: Individuell
Språkutgåve:  Norsk  (nyn) administrasjonsmanual, med engelsk tillegg. Norske (nyn) noteringshefte, orginale svarhefte (oppgåvene har ikkje tekst).

Kompetansekrav

VIKTIG INFORMASJON
CAS2 Cognitive Assessment System -Andre utgave er nå utgitt på norsk. Den som kjøper CAS no (etter 1. juni 2016) vil ha rett til 50% rabatt på CAS2 Cognitive Assessment System i to år etter utgjeving av CAS2 Cognitive Assessment System i Norge. 

Beskrivelse

Kompetansekrav for kjøp og bruk av CAS testen. 
1. Master i relevant fag eller tilsvarende
For å bli sertifisert til å bruke CAS er det nødvendig å ha grunnleggende kunnskap tilsvarende master i relevant fag (psykologi, pedagogikk, logopedi, spesialpedagogikk), PP klinisk videreutdanning,  eller tilsvarende (minimum 300 studiepoeng i relevante fag / 60 studiepoeng i spesialpedagogiske emner og relevant praksis). Be gjerne om kostnadsfri individuell vurdering av testkompetanse til   post@pedverket.no .

2. To dagers godkjent sertifiseringskurs
Det kreves inngående kjennskap til PASS-teorien, og til vanlige psykometriske prinsipper.
Dette er en del av innholdet i to-dagers sertfiseringskurs, og det utdypes nærmere i fortolknings-håndboka som er “pensum” for den som skal bruke testen.

3. Godkjent sertifiserings-rapport
Etter sertifiseringskurs skal en ta minst tre CAS tester. En av testene skal sammen med testrapport og søknadskjema sendes inn til Pedverket Kompetanse for godkjenning  (NB det sendes kopier av noteringhefte og svarhefte for testopptaket det skrives rapport om).

I fortolkningshåndboka står det: Det er den som bruker CAS sitt eget ansvar å bruke og tolke testen på en forsvarlig måte. Det forutsettes at enhver fagperson som bruker testen gjør det i respekt for det nivået av kompetanse som kreves, med etisk ansvar og på grunnlag av  inngående kjennskap til retningslinjene i fortolkningshåndboka og i samsvar med dissse.
Det forventes også at brukere av CAS arbeider i samsvar med internasjonale standarder for psykologisk testing.

 

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “UTGÅTT CAS test(gamal utgåve) (nynorsk) Cognitive Assessment System”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.