CAS komplett test (bm) er erstattet av CAS2

13.800 kr

CAS er erstattet av CAS2. Bestill CAS2
Pris er oppgitt eksklusiv MVA og frakt.
Det kan fremdeles bestilles forbruksmateriell til CAS.
Alder:  5-0 til 17-11

Test-tid: Fullstendig testbatteri: 70-120 minutter,   Basisbatteri: 40-60 minutter
Administrasjon: Individuell
Språkutgave:  Norsk  (bm) administrasjonsmanual, med engelsk tillegg. Norske (bm) Noteringshefter, orginale svarhefter. Testen er og oversatt til nynorsk. Amerikanske normer som er kvalitetssikret med norske testopptak

Komplett test CAS- Cognitive Assessment System. Norsk manual og tilpasning(bokmål) inneholder følgende:
Stimulusboka med norsk tekst, Administrasjons- og skåringsmanual minus kap2 (eng), Administrasjons- og skåringsmanual kapittel 2 (bm), Interpretive Handbook (eng), 5 noteringshefter (eng), 5 noteringshefter (bm), 5 hver av svarheftet for 5-7 år/8-17 år, 5 figurminnesvarhefter, skåringsmaler, 1 rød blyant, bæreveske i tekstil.
Er du i tvil om kompetansekrav? Send en epost med cv og spør.

VIKTIG INFORMASJON
CAS2 Cognitive Assessment System er publisert i USA, og er planlagt utgitt på norsk i 2017. Den som kjøper CAS nå (etter 1. juni 2016) vil ha rett til 50% rabatt på CAS2 Cognitive Assessment System fram til 1.1. 2019.

Beskrivelse

Kompetansekrav for kjøp og bruk av CAS testen. 
1. Master i relevat fag eller tilsvarende
For å bli sertifisert til å bruke CAS er det nødvendig å ha grunnleggende kunnskap tilsvarende master i relevant fag (psykologi, pedagogikk, logopedi, spesialpedagogikk), PP klinisk videreutdanning eller tilsvarende  (minimum 300 studiepoeng i relevante fag / 60 studiepoeng spesialpedagogiske emner og relevant praksis). Be gjerne om kostnadsfri individuell vurdering av testkompetanse til   post@pedverket.no
2. To dagers godkjent sertifiseringskurs
Det kreves inngående kjennskap til PASS-teorien, og til vanlige psykometriske prinsipper. Dette er en del av innholdet i to-dagers sertfiseringskurs, og det utdypes nærmere i fortolknings-håndboka som er “pensum” for den som skal bruke testen.
3. Godkjent sertifiserings-rapport.
Etter sertifiseringskurs skal en ta minst tre CAS tester. En av testene skal sammen med testrapport og søknadskjema  sendes til Pedverket Kompetanse for godkjenning (NB Det sendes kopier av noteringshefte og svarhefter).
I fortolkningshåndboka står det: Det er den som bruker CAS sitt eget ansvar å bruke og tolke testen på en forsvarlig måte. Det forutsettes at enhver fagperson som bruker testen gjør det i respekt for det nivået av kompetanse som kreves, med etisk ansvar og på grunnlag av  inngående kjennskap til retningslinjene i fortolkningshåndboka og i samsvar med dissse.
Det forventes også at brukere av CAS arbeider i samsvar med internasjonale standarder for psykologisk testing.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “CAS komplett test (bm) er erstattet av CAS2”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.