BU i begynneropplæringen. på Voss 6.-7. juni 2019.

2.980 kr

Kurset gir en innføring i Nyborgs modell for begrepslæring/ begrepsundervisning (BU-modellen). Gi barna et godt fundament for læring gjennom motiverende aktiviteter som gir grunnlag for å styre oppmerksomheten og kjenne mestring.

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffipauser.

Beskrivelse

Etter kurset har du lært hvordan du kan legge til rette for læringsøkter for barnas begrepslæring, og hvordan du senere kan utnytte begrepene de har lært i lese- skrive og regneopplæringa og i arbeidet med barnas sosiale kompetanse.

BU-modellen gir barna et godt grunnlag for læring.

De lærer å

  • styre oppmerksomheten
  • tenke fleksibelt
  • se sammenhenger og forstå
  • bruke språket aktivt når de tenker

BU-modellen gjelder først og fremst de grunnleggende begrepene – GBS. Grunnleggende begrepssystemer er grunnleggende fordi de er generelle. De gjelder det meste av det som omgir oss og er en del av verden omkring oss, som  lek, sosiale relasjoner, ferdigheter i skolefag og livsmestring, for å nevne noen viktige områder.

Begrepslæring er dybdelæring  – den innebærer overføring (transfer) til enhver relevant situasjon

Vekt på begrepslæring i begynneropplæringen betyr tidlig innsats

Vi kan sammenligne begynneropplæring med å bygge et “sikkerhetsnett” for barna, slik at de unngår å falle igjennom og mislykkes med å lære. Det må vi gjøre med å ta utgangspunkt i barnas verden, legge til rette for aktiviteter som gir mestring, og knytte til språk på måter som støtter læring.

Kursholder er Gunvor Sønnesyn, mangeårig lærer og PP-rådgiver. Hun er lidenskapelig opptatt av at alle barn skal lykkes i å lære, og bli personer som “eier seg selv”.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “BU i begynneropplæringen. på Voss 6.-7. juni 2019.”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *