Jobber du i PPT – og trenger spesialisering på utredning og sakkyndighet?
Ønsker du jobb i PPT, og vil skaffe deg PP-klinisk spesialisering?

PP klinisk spesialisering har rullerende opptak, og du kan søke nå. 

PP-klinisk spesialisering har fokus på sakkyndighet, utredning og tiltak/  systemarbeid i PP-tjenesten.  Innholdet omfatter sertifisering/ tolkningskurs for utvalgte tester og kartleggingsverktøy som det er vanlig å bruke, og PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid ut fra  relevant lovgrunnlag. For systemarbeid vektlegger vi hvordan PP-tjenesten kan bidra til å styrke den ordinære opplæringen for barn og unge med spesielle behov, tidlig innsats og en PP-tjeneste som er tett på skole og barnehage.

 

PP-klinisk spesialisering gjennomføres som kursmoduler med arbeidskrav og praksiskrav. Jobber du i PP-tjenesten kan du ha praksis på eget arbeidssted. Undervisningen gjennomføres på Zoom, Les mer om spesialiseringen i fagplanen. Planlagte moduler finner du i  nettbutikken (våre kurs). Alle moduler kan gjennomføres i løpet av et år, men kursene som ligger til grunn for modulene kommer igjen, så du kan også velge å bruke lenger tid.

Fagplan for PP-klinisk spesialisering
Finn kursmiodulene og meld deg på