CAS2 – Oppdatering, validitet og tiltak

 


Les  om forskningen som ligger til grunn for PASS-teorien og CAS2.

Kurset: CAS2- Oppdateing, validitet og tiltak

CAS2 oppdatering, validitet- og tiltak gir et tilbud om oppdatering fra CAS til CAS2 for CAS-brukere. Som testbruker er det viktig å vite hvorfor vi velger den ene testen framfor den andre. Sertifiseringskursene gir ikke nok rom for å presentere testens validitet, og heller ikke for å fokusere nok på tiltak. Derfor anbefaler vi dette kurset.

 

CAS2-Oppdatering, validitet og tiltak  kursprogram

0900  Presentasjon og oppstart
0930  Nytt om PASS – intelligens forstått som nevrokognitive prosesser
1030  Presentasjon av CAS2
1200  Kaffipause med noe å bite i
1245  Hvorfor bruke CAS2? Reliabilitet og validitet
1400  PASS-lys på språkutvikling og språkvansker
Case som gjelder språkvansker
1530   Slutt for dagen

Dag 2

0830 PASS-lys på lese- og skrivevansker
Case som gjelder lese- og skrivevansker
Tiltak relatert til læringsmål
1145  Lunsj
1230 PASS-lys på matematikkvansker
Case som gjelder matematikkvansker
Tiltak relatert til læringsmål
1500  Slutt

Ta gjerne med case til drøfting – også slike som har andre problemstillinger enn de som er nevnt i programmet. Om du ønsker at vi skal forberede oss på tiltak til din case, så send side 1 og 2 av noteringsheftet på forhånd (gjerne skannet/ elektronisk) sammen med en kort beskrivelse av elevens vansker (anonymisert når det gjelder navn og fødselsdato, men behold levealder).