CAS2 oppdatering, validitet- og tiltak

CAS2 oppdatering, validitet- og tiltak er et påbyggingskurs for den som er sertifisert for å bruke CAS/ CAS2 Cognitive Assessment System. Som testbruker er det viktig å vite hvorfor vi velger den ene testen framfor den andre, og da trenger vi å vite noe om hvordan validitet og reliabilitet er vurdert. I hverdagen er det hvordan vi kan tolke og bruke testresultatet som er i fokus, og dette vektlegges i kurset.

Ta gjerne med egne case til drøfting, og send dem gjerne til kursleder på forhånd, så er det lettere å ta fram eksempler på tiltak som er “skreddersydd” i den aktuelle saken.

Kursprogram

Dag 1

0900  Presentasjon og oppstart
0930  Nytt om PASS – intelligens forstått som nevrokognitive prosesser
1030  Presentasjon av CAS2
1200  Kaffipause med noe å bite i
1245  Hvorfor bruke CAS2? Reliabilitet og validitet
1400  PASS-lys på språkutvikling og språkvansker
Case som gjelder språkvansker
1530   Slutt for dagen

Dag 2

0830 PASS-lys på lese- og skrivevansker
Case som gjelder lese- og skrivevansker
Tiltak relatert til læringsmål
1145  Lunsj
1230 PASS-lys på matematikkvansker
Case som gjelder matematikkvansker
Tiltak relatert til læringsmål
1500  Slutt

Ta gjerne med case til drøfting – også slike som har andre problemstillinger enn de som er nevnt i programmet. Om du ønsker at vi skal forberede oss på tiltak til din case, så send side 1 og 2 av noteringsheftet på forhånd (gjerne skannet/ elektronisk) sammen med en kort beskrivelse av elevens vansker. Husk å anonymisere, men behold levealder.