Kursprogram for ACFS-no kurs – dynamisk kartlegging

KOMPETANSEKRAV: Barnehagelærer, spesialpedagog, vernepleier, psykolog.

Kursprogram ACFS

0800 Zoom-link kommer i epost. Vær vennlig å logge på, slik at alt fungerer når kurset starter. Du kan gjøre andre ting fram til kursstart når du er pålogget.

0830   Velkommen – presentasjon
Dynamisk kartlegging, en kort teoretisk innføring
Kognitive prosesser, basis for å tolke ACFS
0930   Deltest 1. Klassifikasjon. Gjennomgang – demonstrasjon – skåring og tolking – tiltak
Deltest 2. Auditivt sekvensminne. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1200   Lunsj
1230   Deltest 3. Visuelt korttidsminne . Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1330   Deltest 4. Sekvensielt mønster. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1430  Oppsummering
1530   Slutt

Sertifiseringskurs for bruk av ACFS-testen
ACFS står for Application of Cognitive Functions Scale – ACFS-no  (Lidz & Jepsen, oversatt og tilrettelagt av Hem & Sønnesyn)
ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under læring. I dynamisk kartlegging utforsker en barnets nærmeste utviklingssone (Vygotsky). Testen viser og vurderer hvordan barnet gjennomfører gitte oppgaver. Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver.

Meld deg på ved å kjøpe kursplass i nettbutikken.