Kursoversikt for skoleåret 2020-21 per 1. september 2020
NB høsten 2020 går alle kurs online. Vi bruker Zoom som plattform. Dette kan videreføres våren 2021, selv om Korona-situasjonen endrer seg. Vi vil også arrangere kurs med fysisk tilstedeværelse når dette er mulig og ønskelig. Kurs på Zoom har en lavere pris.
Alle kurs kan også arrangeres internt hos dere, om dere har mange som skal på kurs. Kurs for noen av de andre testene dere kan kjøpe gjennom oss kan holdes på forespørsel.
Kurstittel Dato Pris

Sakkyndig vurdering og jus i PPT

 

4. desember 1900
CAS2 sertifisering   ZOOM
2.dagers kurs

19.-20. nov

23.-24. november

11.-12. feb

5.-6. mai

4700
CAS2 påbygg A
– Validitet og reliabilitet
– Diskrepans-konsistens-modellen
   Dagskurs

29. oktober

10. mars 2021

 

1900
CAS2 påbygg B
– CAS2 og språkvansker/ lese- og skrivevansker
Dagskurs
4. november
11. mars 2021
1900
CAS2 påbygg C
– CAS2 og matematikkvansker
   Dagskurs

11. november

18. mars 2021

1900
CAS2 påbygg D
– CAS2 og ADHD
– CAS2 og autismespekteret
   Dagskurs

18. november

24. mars 2021

1900
CAS2 Ratingskala
   Sertifisering
   Målgruppe: Spesialpedagoger
16.-17. mars

1900

 

ACFS Dynamisk kartlegging
Dagskurs
   Målgruppe: PP-rådgivere og spesialpedagoger i     barnehage

29. sept

6. april

1600
Grunnlaget begrepsundervisning
   Tiltak for å støtte kognitive funksjoner
   To-dagers kurs
   Målgruppe lærere og spesialpedagoger

29.-30. oktober

11.-15. januar 2021
Internt kurs, Slovakia

7.-8. april

 

2100

ASRS Autism Spectrum Rating Scale.
Innføring i testverktøyet
Dagskurs

 2. desember

15. april

1900
ASRS og CAS2. ASRS sett i relasjon til kognitive     funksjoner. Tiltak.
Dagskurs

3. desember

16. april

1900