Hvorfor CAS2?

 

Fordi CAS2 og PASS hjelper oss til å forstå hvordan ulike typer vansker ofte er relatert til ulike kognitive prosesser. Dette bidrar til å gi spesifikke tiltak når en elev har spesifikke vansker.

 

Den som har vansker med planleggingsprosesser har nytte av bevisstgjøring (metakognisjon; ”å sette ord på”). Sagt med andre ord: Støtte for å styre oppmerksomheten på en bevisstgjort måte påvirker planleggingsprosesser.

Det finnes eksempler på oppgaver som bidrar til dette under mange av lukene i CAS2-kalenderen. Her har vi tatt med oppgaver som gir slik støtte, og som samtidig tar hensyn til behov hos den som har vansker med suksessiv prosess og kanskje på grunn av det strever med lesing.

Den som har vansker med suksessiv prosess har nytte av at hvert ledd som skal mottas og bearbeidet suksessivt  er lært slik at det avkodes automatisk. For den som også har lesevansker gjelder dette bokstavene og bokstav/ språklydkombinasjoner. Det er også nyttig å ”klustre”, det vil si slå sammen ledd, slik at for eksempel konsonantforbindelser og diftonger er lært slik at de avkodes automatisk. Det som skal automatiseres må øves, og det er et poeng å gjøre øvingen spesifikk og morsom. Det finnes skjermbaserte muligheter, eller en kan spille “på bordet”. 16 ord, slik det er vist her, kan lett skrives på små kort og bli et memory-spill.