Velkommen til seminar med

Jack A. Naglieri og Kathleen Kryza

15.-16. mars 2018.

 

15. mars. Naglieri: Intelligence redefined as PASS Neurocognitive Abilities using the CAS2

16. mars. Naglieri og Kryza: Think Smart for School and Life. Teaching from a Neurocognitive Perspective

Jack A. Naglieri er Research Professor ved University of Virginia og Emeritus Professor i psykologi ved George Mason University. Han har utviklet tester som er i utstrakt bruk verden rundt, blant annet WNV (Wechsler’s Nonverbal Scale). Han har publisert en rekke bøker og mer enn 250 papers.
Hans nyeste forskning gjelder kognitiv kartlegging, tiltak for kognitive prosesser, autismespekterdiagnoser, lærevansker og evnerike barn og rettigheter til spesialundervisning.
Naglieri har flere ganger tidligere hatt seminar i Norge, og mange gleder seg til å høre ham igjen.

I mer enn 30 år har Kathleen Kryza inspirert tusenvis av barn og pedagoger verden rundt med sine dynamiske presentasjoner og det hun har skrevet. Hun har bakgrunn som lærer og spesialpedagog, og underviser i lærerutdanning.
Kathleen Kryza kombinerer hjernebasert forskning med praktiske, brukbare strategier i presentasjonene sine. Hun engasjererer og inspirerer til faglig utvikling, og er særlig opptatt av hvordan en som lærer kan vise at en verdsetter elevene kulturelt, akademisk og følelsesmessig. Vi ser fram til å møte Kryza, og få et bredere perspektiv på tiltak for å støtte barn og unges læring.

15. mars: Intelligence redefined as PASS Neurocognitive Abilities using the CAS2.

PASS gir en annen tilnærming enn den vi finner i de tradisjonelle evnetestene som for eksempel Wechslertestene. De nevrokognitive evnene som uttrykkes i PASS (planning-attention-simultaneous-successive) ligger til grunn for all mental aktivitet hos mennesker, og har stor betydning for læring og livsmestring. CAS2-Cognitive Assessment System kartlegger PASS-prosessene. Naglieri vil i dette seminaret presentere reliabilitet og validitet for CAS2.

Den som skal bruke en test bør ha god kunnskap om testens kvaliteter, slik at en kan vurdere rett bruk. Dere er velkommen til å stille spørsmål til Naglieri, og vi håper på faglige diskusjoner der vi kan gå i dybden, blant annet når det gjelder hvilke krav som må stilles til denne type tester.
Målgruppe: PP-rådgivere og andre som bruker evnetester i arbeidet sitt, forskere, og alle som gir testkurs.

 

16. mars  Think Smart for School and Life: Teaching from a Neurocognitive Perspective 

Tiltak ut fra kartlegging av kognitive evner vil være i fokus denne dagen. Sentrale spørsmål blir hvordan slike tiltak kan bidra til endring og gi barn og unge ny forståelse i forhold til egne evner og egen læring.
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, koordinator for spesialundervisning, PP-rådgivere og lærerutdannere.

Velg en eller begge dager etter hva som passer for deg, og vær velkommen på seminar. 

Påmelding 15. mars (kr 600): Intelligence redefined as PASS Neurocognitive Abilities using the CAS2
Påmelding 16. mars (kr 600): Think smart for School and Life; teaching from a Neurocognitive Perspective
Påmelding til begge dager (kr 1100).

Dette seminaret er avslutningen av den delen av PASS-prosjektet som gjelder systemarbeid. Dere som har deltatt i datainnsamlingen for å lage norske normer er spesielt invitert, og får seminaravgift og overnatting dekket – og de som har deltatt med mer enn et visst antall får også dekket reiseutgifter. Dere melder dere på via lokal koordinator i deres kommune.

Vi takker Innovasjon Norge som har gjort det mulig å gjennomføre PASS-prosektet.