Velkommen til seminardager med Jack A. Naglieri og Kathleen Kryza

15.-16. mars 2018.

15. mars. Naglieri: Intelligence or neurocognitive abilities: Why CAS2?

16. mars. Naglieri og Kryza: PASS and interventions – changing mindsets?

Jack A. Naglieri er Research Professor ved University of Virginia og Emeritus Professor i psykologi ved George Mason University. Han har utviklet tester som er i utstrakt bruk verden rundt, blant annet WNV (Wechsler’s Nonverbal Scale). Han har publisert en rekke bøker og mer enn 250 papers.
Hans nyeste forskning gjelder kognitiv kartlegging, tiltak for kognitive prosesser, autismespekterdiagnoser, lærevansker og evnerike barn og rettigheter til spesialundervisning.
Naglieri har flere ganger tidligere hatt seminar i Norge, og mange gleder seg til å høre ham igjen.

I mer enn 30 år har Kathleen Kryza inspirert tusenvis av barn og pedagoger verden rundt med sine dynamiske presentasjoner og det hun har skrevet. Hun har bakgrunn som lærer og spesialpedagog, og underviser i lærerutdanning.
Kathleen Kryza kombinerer hjernebasert forskning med praktiske, brukbare strategier i presentasjonene sine. Hun engasjererer og inspirerer til faglig utvikling, og er særlig opptatt av hvordan en som lærer kan vise at en verdsetter elevene kulturelt, akademisk og følelsesmessig. Vi ser fram til å møte Kryza, og få et bredere perspektiv på tiltak for å støtte barn og unges læring.

15. mars er tema Intelligence or cognitive abilities – why CAS2?  Denne dagen er PP-rådgivere og andre som arbeider med denne type kartlegging spesielt invitert. Dere er velkommen til å stille spørsmål til Naglieri, og vi håper på faglige diskusjoner der vi kan gå i dybden, blant annet når det gjelder hvilke krav som må stilles til denne type tester. 

16, mars har vi satt PASS and intervention – changing mindsets? som tema, og vi utvider målgruppen til å omfatte lærere og spesialpedagoger. Denne dagen er viet tiltak ut fra kartlegging av kognitive evner. Hvordan kan slike tiltak bidra til endring, og til at barn og unge kan får en ny forståelse av seg selv og sin måte å lære på?

Velg en eller begge dager etter hva som passer for deg, og vær velkommen på seminar. 

Påmelding 15. mars (kr 600): Intelligence or cognitive abilities – why CAS2? 
Påmelding 16. mars (kr 600): PASS and intervention – changing mindsets?
Påmelding til begge dager (kr 1100).

Dette seminaret er avslutningen av den delen av PASS-prosjektet som gjelder systemarbeid. Dere som har deltatt i datainnsamlingen for å lage norske normer er spesielt invitert, og får seminaravgift og overnatting dekket – og de som har deltatt med mer enn et visst antall får også dekket reiseutgifter. Dere melder dere på via lokal koordinator i deres kommune.

Vi takker Innovasjon Norge som har gjort det mulig å gjennomføre PASS-prosektet.