KURSPROGRAM FOR CAS2 – tolkning og tiltak

 


Dag 1

09:00 PASS og grunnleggende ferdigheter
Reliabilitet og validitet
Tolkning – kvalitetssikring
12:00 Lunsj
12:45 PASS-grunnleggende ferdigheter – sett i lys av case
15:30 Slutt

Dag 2

08:30 CAS/CAS2-tolkning
Likheter og forskjeller CAS vs. CAS2
Diskrepans/konsistens-modellen for tolkning og tiltak
Tiltak knyttet til aktuelle case
12:00 Lunsj
1300 Tolkning og tiltak knytta til aktuelle case
15:30 Slutt

Ta gjerne med case til drøfting. Om du ønsker at vi skal forberede oss på tiltak til din case, så send side 1 og 2 av noteringsheftet sammen med en kort beskrivelse av elevens vansker (anonymisert når det gjelder navn og fødselsdato, men behold levealder).

 

Vel møtt til kurs!