KURSPROGRAM FOR ACFS-no kurs


Kurset er et to dagers sertifiseringskurs for bruk av ACFS-testen.
KOMPETANSEKRAV: Barnehagelærer, Spesialpedagog, vernepleier, psykolog.
Lidz & Jepsen: Application of Cognitive Functions Scale – ACFS-no. Dynamisk test av kognitve funksjoner hos førskolebarn i alderen 3-5 år. ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under læring. Testen viser og vurderer hvordan barnet gjennomfører gitte oppgaver. Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver.

Dag 1

0830   Velkommen – presentasjon-Dynamisk kartlegging, en kort teoretisk innføring , Kognitive prosesser, basis for å tolke ACFS
1030   Deltest 1. Klassifikasjon. Gjennomgang – demonstrasjon – øving –skåring og tolking – tiltak
1145   Lunsj
1230   Deltest 1. Klassifikasjon forts
1330   Deltest 2. Auditivt sekvensminne. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring   og tolking – tiltak
1530   Slutt

Dag 2

830     Deltest 3. Kategorisering. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og           tolking – tiltak
1000   Deltest 4. Sekvensielt mønster. Gjennomgang – demonstrasjon – øving – skåring og tolking – tiltak
1145   Lunsj
1230   Deltest 5 og 6
1400   Mediering og rapportskriving
1530   Slutt