Kurs for lærere i skole og barnehage

Denne høsten gjør vi et forsøk med å legge første kursdag til ettermiddag. Det betyr at den som skal reise langt slipper å reise dagen før, og den som skal reise kort ikke trenger like mange vikartimer. Gi oss gjerne tilbakemelding på dette.

CAS2-Rating-skala

CAS2 Rating-skala er skolens og barnehagens verktøy til kunnskap  kognitive prosesser hos barn som ikke lærer og utvikler seg som forventet.
Kurset gir en innføring i forskningsbasert teori,  praktisk gjennomføring av kartlegging og tiltak som hjelper barnet til å utnytte kognitiv styrke, og kompensere for eventuelle vansker. Det viktigste er likevel kunnskapen om viktige læreprosesser, som gir deg bedre forståelse for barnets læring og hvordan du kan møte spesielle behov.

Det er ikke kompetansekrav for å delta på kurset, men den som ønsker å bli sertifisert må ha utdanning som lærer (skole/ barnehage), barnevernspedagog eller tilsvarende. For å bli sertifisert må du også fylle ut skalaen for fem personer, og sende inn kopi av den ene sammen med en kort rapport etter mal som du får på kurset. Denne får du individuell tilbakemelding på sammen med sertifiseringsbevis. Du kan delta på kurset selv om du ikke ønsker å sertifisere deg for å bli testleder for CAS2 rating-skala. Du vil likevel ha utbytte av kunnskap om PASS-prosessene, og hvordan de er aktive når barn og unge skal lære.
Les mer om CAS2 Rating-skala

Kursprogram
Påmelding til kurset

Begrepsundervisning for begynneropplæringen

Kurset gir en innføring i Nyborgs modell for begrepsundervisning (BU-modellen), som er basert på forskning om begrepslæring.
I kurset veksler vi mellom presentasjon av teori,  praktiske eksempler og praksis.
Etter kurset har du fått ny innsikt i læringspsykologien, og du kan begynne å bruke Nyborgs modell for begrepsundervisning i praksis.

Les mer om begrepslæring, begrepsundervisning og BU-modellen.
Kursprogram
Påmelding til kurset