Kurs for lærere i skole og barnehage

CAS2-Rating-skala

CAS2 Rating-skala er skolens og barnehagens verktøy til kunnskap  kognitive prosesser hos barn som ikke lærer og utvikler seg som forventet.
Kurset gir en innføring i forskningsbasert teori,  praktisk gjennomføring av kartlegging og tiltak som hjelper barnet til å utnytte kognitiv styrke, og kompensere for eventuelle vansker. Det viktigste er likevel kunnskapen om viktige læreprosesser, som gir deg bedre forståelse for barnets læring og hvordan du kan møte spesielle behov.

Det er ikke kompetansekrav for å delta på kurset, men den som ønsker å bli sertifisert må ha utdanning som lærer (skole/ barnehage), barnevernspedagog eller tilsvarende. For å bli sertifisert må du også fylle ut skalaen for fem personer, og sende inn kopi av den ene sammen med en kort rapport etter mal som du får på kurset. Denne får du individuell tilbakemelding på sammen med sertifiseringsbevis. Du kan delta på kurset selv om du ikke ønsker å sertifisere deg for å bli testleder for CAS2 rating-skala. Du vil likevel ha utbytte av kunnskap om PASS-prosessene, og hvordan de er aktive når barn og unge skal lære.
Les mer om CAS2 Rating-skala

Kursprogram

Påmelding til kurs i Oslo 7.-8. november 2017
Påmelding til kurs i Bergen 20.-21. november 2017
Påmelding til kurs i Oslo 13.-14. februar 2018

 

 

Begrepslæring – dybdelæring

Kurset gir en innføring i Nyborgs modell for begrepsundervisning (BU-modellen), som er basert på forskning om begrepslæring.
Å lære begreper er å lære «overføring». Det matcher Pellegrino & Hiltons beskrivelse av dybdelæring:  Å lære slik at det som er lært i en situasjon kan brukes i andre situasjoner.
I kurset veksler vi mellom presentasjon av teori,  praktiske eksempler og praksis.
Etter kurset har du fått ny innsikt i læringspsykologien, og du kan begynne å bruke Nyborgs modell for begrepsundervisning i praksis.

Les mer om begrepslæring, begrepsundervisning og BU-modellen.
Kursprogram
 Påmelding til BU-kurs i Oslo 13.-14. november

Kokebok for individuell opplæringsplan

Lag individuelle opplæringsplaner som er nyttige for spesialundervisningen.

Alt for ofte hører vi om IOP’er som produseres for skuffen, og som ikke fungerer som redskap for det daglige arbeidet med spesialundervisningen. Derfor dette kurset, og formålet er at IOP’en skal være et nyttig verktøy for arbeidet ditt som spesialpedagog.
I kurset får du redskaper til å analysere målene som er satt for elevens IOP, slik at planene for uka og for timen får tydelig retning mot målet, og med et innhold som gjør at delmål kan krysses ut når de er lært.

Vi oppfordrer deltakerne til å ta med egne case,  og gjerne sende inn på forhånd (anonymisert), slik at vi kan ta det inn i eksemplene.

Påmelding til «Kokebok i IOP» i Bergen 29.november 2017
Påmelding til «Kokebok i IOP» Oslo 19. januar 2018
Påmelding til «Kokebok i IOP» Trondheim 5. mars 2018