Kursprogram

PP-klinisk etterutdanning-kull 1 
Revidert 090317

 1.1   Introduksjonsuke: 21. – 25. august 2017

Hovedtema 1: Læring, spesialpedagogikk og diagnostiske kriterier
Hovedtema 2: Tolkning av standardiserte tester med eksempler fra WISC-IV
Studiested: Voss
Forelesere:  Morten A. Hem Studierektor og daglig leder i Pedverket Kompetanse Gunvor Sønnesyn Seniorrådgiver og lektor i Pedverket Kompetanse

Mandag 21. august
1230-1400    Studiestart: Introduksjon til fagplanen, pensum og studiet generelt.
1400-1600    Læring og læreforutsetninger i spesialpedagogisk perspektiv.
1600->           Innkvartering
1930-2030    Sosialt

Tirsdag 22. august
0800-1145    Læring og læreforutsetninger i spesialpedagogisk perspektiv (forts)
1215-1530    Læring og læreforutsetninger i spesialpedagogisk perspektiv (forts)
1900-2030    Gruppearbeid

Onsdag 23. august
0800-1145    Spesialpedagogisk historie og utvikling av spesialpedagogiske diagnoser.
1215-1500    Vitenskapelige og kliniske diagnoser (Norske spesialpedagogiske kategorier, DSM-V og ICD -10)
1500-1530   Studentfokus

Torsdag 24. august
0830- 1530   CHC teorien og tolkning av WISC
1900-2030. Gruppearbeid

Fredag 25. august
0830- 1530    CHC teorien og tolkning av WISC 

 

ARBEIDSKRAV 1
Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet er et sentralt kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Lag et notat (2 -4 sider) der du drøfter hva dette innebærer, sett ut fra samlingens forelesninger om læring og læreforutsetninger.
Frist: 1. oktober 2017.

ARBEIDSKRAV 2
Gi en beskrivelse av WISC IV, og tolkning av en WISC-IV protokoll.  Frist 25. oktober 2017.

Til neste samling skal dere, om det er mulig ha med en CAS test. 

1.2 Tolkning og tiltak etter kartlegging/systemarbeid: 26.- 27. oktober 2017

Studiested : Voss
Forelesere:
Gunvor Sønnesyn
og dr. polit. Andreas Hansen, spesialist bla. på systemrettet arbeid med systematisk begrepsundervisning og erfaring med dynamisk kartlegging. 

Torsdag 26. oktober
Foreleser:     Andreas Hansen.
0830- 1130   Kommunale planer for opplæring.
1215- 1300   Harstadplanen
1315- 1530   Kurs og kompetanseformidling til oppvekstsektoren. 

Fredag 27. oktober .
Foreleser:     Gunvor Sønnesyn
0830- 1530   Tolkning og tiltak av CAS. Læring og tilrettelegging av lærebetingelser for barn med fagvansker fra PP-tjenesten.

ARBEIDSKRAV 3
Lag en mal for et kurs for lærere (eget tema) eller lag en plan for samarbeid med skolene for oppnå en bedre inkluderende skole eller lag en plan for gjennomføring av tiltak etter CAS testing til skolen.  Frist: 15. januar 2016

1.3 CAS sertifisering: 9. – 10. nov. 2017

Hovedtema 4: CAS-testen
Studiested: P-hotel, Grensen 19, Oslo ved Stortinget T-banestasjon oppgang Grensen
Forelesere:
Gunvor Sønnesyn og Morten Hem

Torsdag 9. november
0830-1030    PASS teorien og Luria.
1045-1130    CAS testen del 1.
1230-1330    CAS testen del 2.
1330-1600    Øving i å administrere testen. Gruppearbeid.

 Fredag 10. november
0830-0915    Testetikk.
0930-1130    Skåring og tolkning av CAS.
1215-1315    Skåring og tolkning av CAS.
1330-1500    Tiltak
1515-1600    Studentfokus med klargjøring av arbeidskrav

ARBEIDSKRAV 4
CAS-sertifisering. Gjennomfør minst tre CAS-testopptak. Kopi av svarhefter og noteringshefte sammen med rapport fra en av disse, skal være et grunnlag for sertifisering. Frist: 1. april 2018.

Det er fint om en får minst en første øvelse på CAS testen før neste samling

1.4    Sakkyndighet og jus: 15. – 16. februar 2018.

Hovedtema 3: Sakkyndighet og jus. Studiested: Voss
Forelesere:  Hanne Melander Seniorrådgiver hos Utdanningsdirektøren/ Fylkesmannen i Hordaland
Gunvor Sønnesyn/ Morten A Hem.

 Torsdag 15. februar
Foreleser:     Hanne Melander
0830-1530    Opplæringsloven og sakkyndighet.
1530 ->          Deling og vurdering av hverandres maler for sakkyndighet m.m.

 Fredag 16. februar
0830-1130    Rapportskriving og sakkyndig vurdering.
1215-1530    Når alt går galt. En rettskraftig dom. 

ARBEIDSKRAV 5
Gjør greie for hvilke krav som stilles til en sakkyndig vurdering, drøft og begrunne en mal for sakkyndige vurderinger. Frist 1. mai 2017. 

1.5.  Dynamisk kartlegging ACFS-no: 12. – 13. april 2018
Studiested: Voss
Foreleser:
 Gunvor Sønnesyn og Morten Hem

Torsdag 12. april
0830-1530    Dynamisk testing. Innføring i ACFS-no (Application of Cognitive Functions Scale (3 – 5 år))

 Fredag 13. april
0830-1530    Dynamisk testing ACFS forts. 

ARBEIDSKRAV 6
Gjennomfør minst to ACFS-no deltester og skriv en testrapport.  Frist: 1. juni 2018.

1.6   Sosio-emosjonnelle vansker og systemarbeid: 23.-24 august 2018
1.7 Rapportskriving og eksamensseminar 4.-5. oktober 2018

Studiested:   Voss
Forelesere:
  Morten Hem
og Gunvor Sønnesyn

 Torsdag 4. oktober
kl 0830-1530 Rapportskriving

Fredag 5. oktober
0830-1430    Eksamensseminar
1430-1530    Studentfokus: Eksamen.

Eksamen 13.-15. november 2018
Eksamenssted: Hjemmeeksamen.
Eksamen er en oppgave relatert til en sakkyndig vurdering, Besvarelsen leveres innen kl.1600 15.november 2018